• 20190311033109865
  • 20190311033122719
  • 20190318104137558

ෂෙන්සෙන් Jeas-වෘත්තීය සමිති කාර්මික සම. ලිමිටඩ්, නිෂ්පාදක ලෙස, අපි ගෝලීය පමණ විවිධ වෙළඳ සිට ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා බහුලව දක්නට අත්දැකීම් සහ සම්පත් තියෙනවා. අපි වේගයෙන් සහ උසස් තත්වයේ OEM / ODM සේවා සැපයීම පූර්ණ ස්වයංක්රීය නිෂ්පාදකයෙකු බවට වර්ධනය වී ඇත.

දැක්ම සියලු
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!