• 20190311033109865
  • 20190311033122719
  • 20190318104137558

ஷென்ழேன் Jeas-தொழிற்சங்க தொழிற்சாலை இணை., உற்பத்தியாளர், நாம் உலக முழுவதும் பல மாறுபட்ட சந்தைகளில் இருந்து கோரிக்கைகளை சந்திக்க நிறைந்து அனுபவம் மற்றும் வளங்கள் ltd. நாம் வேகமாக மற்றும் உயர் தரமான ஓ.ஈ.எம் / ODM சேவைகளை வழங்கும் ஒரு முழுமையான தானியங்கு உற்பத்தியாளர் ஒரு வளர்ந்து விட்டேன்.

காண அனைத்து
பயன்கள் ஆன்லைன் அரட்டை!